Aukati tekee automaatiota

Alihankinta

Aukati Oy tekee erilaisia teollisuusautomaation sähkö- ja ohjelmointipuoleen liittyviä toimia pääasiassa alihankintana:

Automaatiosuunnittelu

Asiaan perehtymätön saattaa ajatella tuotantolinjan automatisoinnin olevan "tietokonehommia", mutta todellisuus on toisenlainen. Tuotannon automatisoinnin päämääränä on... Lue lisää

Sähköistys

Aukati Oy omaa myös koneiden sähköistykseen vaadittavat sähköasennusoikeudet ja me suunnittelemme ja toteuttamme myös koneiden ja tuotantolinjojen sähköistyksen ja ohjauskeskukset. Lue lisää

Ohjelmointi

Automaatio-ohjaukset on perinteisesti toteutettu tähän terkoitukseen vastavarten suunnitelluilla ohjaustietokoneilla, joita kutsutaan ohjelmoitaviksi logiikoiksi. Lue lisää